Tingimused

Tingimused ja reeglid

OSTUKORD


I. PÕHIMÕISTED

1. sidonas.ee: veebileht - www.sidonas.ee asuv e-pood, kus müüakse erinevaid kaupu ja mida haldab eraõiguslik juriidiline isik Sidonas Group OÜ, juriidilise isiku kood 180886050, aadress: Kiisa 8-27, Tallinn 11313, mõistetakse käesolevates reeglites müüjat.

2. Müüja on Kaupade tellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle kaupa müüakse veebisaidil www.sidonas.lt vastavalt käesolevatele reeglitele ja kes vastutab Ostja esitatud tellimuse täitmise eest.
3. Ostja on isik, kes tellib või ostab kaupu e-poes www.sidonas.lt.
4. Reeglid on need ostureeglid, mis kehtivad iga ostja ostu kohta aadressil www.sidonas.lt ning iga ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu kohta.
Ostu-müügilepingu (Leping) sõlmib Ostja ja Müüja sisestab kauba ostmiseks e-poes www.sidonas.lt, mis loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on e-poes moodustunud. www.sidonas.lt ostukorv, märkis kohaletoimetamise aadressi, valis makseviisi ja märkis, et Ostja on tutvunud käesolevate Reeglitega, vajutas nuppu "Kinnitan tellimuse maksekohustusega". Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingu tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja pooled kohustuvad neid lepingu sõlmimisel järgima.
1. Konto on Ostja poolt vabatahtlikult loodud aadress aadressil www.sidonas.lt, säilitades Ostja isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.
II. ÜLDSÄTTED
1. Need reeglid on Ostjale ja Sidonas ir ko UAB-le (Müüja) siduv juriidiline dokument, milles on sätestatud lepinguosaliste õigused ja kohustused, ostu-müügilepingu sõlmimise tingimused ja kord, kaupade kohaletoimetamine ja tagastamine, samuti muud e-poega www.sidonas.lt seotud sätted.
2. Tellimuse vormistamisel ja Kauba ostmisel soovib Ostja kinnitada, et on Reeglitega tutvunud, selleks märgib e-pood ruutu „Olen ​​tutvunud kaupade ostu-müügi reeglitega www.sidonas. Ma olen nendega nõus ja kohustun neid järgima ”. Alles pärast selle toimingu sooritamist antakse ostjale võimalus tellimust jätkata ja kauba ost sooritada ning need reeglid muutuvad mõlemale poolele (ostja ja müüja) siduvaks ning mõlemad pooled kohustuvad neid täitma.
3. Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud vajaduse korral või asjaoludel on Müüjal õigus Reegleid muuta, kohandada või täiendada. Ostjaid teavitatakse sellest pärast Kontole sisselogimist või e-poes kaupade ostmist.
4. E-poe www.sidonas.lt teenuste kasutamiseks on õigus:
4.1. vähemalt 18-aastased võimekad füüsilised isikud;
4.2. alaealised vanuses 15 kuni 18, ainult vanemate, lapsendajate või eestkostjate nõusolekul.
4.3. juriidilised isikud;
4.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.
5. Neid reegleid kohaldatakse kõigi ostjate poolt veebisaidil www.sidonas.lt tehtud ostude ja kõigi müüjaga enne ajakohastatud reeglite avaldamist sõlmitud ostu-müügilepingute suhtes. Pärast reeglite ajakohastamist rakendatakse neid käesolevas punktis käsitletud korras alates nende avaldamisest www.sidonas.lt.
6. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on e-poes www.sidonas.lt vormistanud ostukorvi, märkinud tarneaadressi, valinud makseviisi ja märkinud, et Ostja on tutvunud käesolevate Reeglitega , klõpsake nuppu „Kinnitan tellimuse maksekohustusega“.
7. www.sidonas.lt teavitab ostjat ostu-müügilepingu sõlmimisest - tellimuse kinnitus, saates teate ostja määratud e-mailile.

III. OSTJA JA MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
1. Ostja õigused:
1.1. e-poe www.sidonas.lt kataloogides toodud kaupade hulgast kaupade valimiseks ja tellimiseks
1.2. tühistada tellimus käesolevas eeskirjas kehtestatud korras
1.3. taganeda lepingust käesolevas eeskirjas kehtestatud korras.
1.4. ostetud kaupade asendamine või tagastamine reeglitega kehtestatud korras.
2. Ostja kohustused:
2.1. Esitage kauba tellimisvormil ainult õiged ja täielikud andmed. Kui tellimisvormis täpsustatud andmed muutuvad, peab Ostja neid kohe uuendama. Kui Ostja isikuandmed on muutunud enne kauba kättetoimetamise aega ja Müüjat ei teavitata sellest, võtab Ostja kogu sellest tuleneva kahju riski.
2.2. Kasutades www.sidonas.lt, peab Ostja täitma oma kohustused, järgima neid reegleid, privaatsuspoliitikat ja muid www.sidonas.lt selgelt näidatud tingimusi ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
2.3. Tellitud kauba eest tasumine ja selle vastuvõtmine käesolevates reeglites kehtestatud korras.
2.4. Ole määratud kohas, kindlaksmääratud ajal ja võta tellitud kaubad vastu Tellimuse täitmise ajal.
2.5. Ärge edastage enda registreerimis- ja sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult teavitama Müüja esindajaid e-posti teel pagalba@sidonas.lt. Müüja ei vastuta Ostja sisselogimisandmeid kasutavate kolmandate isikute tegevuse eest kuni teavitamise hetkeni. Sellisel juhul on Müüjal õigus arvestada, et toimingud e-poes tegi Ostja.
2.6. Hoolimata reeglite teistes punktides sätestatud kohustustest kohustub ostja enne kauba kasutamist (sealhulgas selle kokkupanekut, paigaldamist jms) üle vaatama kauba ja veenduma, et saadud kaup on ostja tellitud.
2.7. Ostja peab järgima muid käesolevates reeglites ja Leedu Vabariigi õigusaktides kehtestatud nõudeid.

3. Müüja õigused:
3.1. Müüja jätab endale õiguse ilma ette teatamata peatada või lõpetada Ostja registreerimine ja e-poe teenuste kasutamine, kui on alust arvata, et Ostja tegeleb ebaseadusliku tegevusega või üritab muul viisil e-poe tööd kahjustada. või stabiilne töö.
3.2. Ostjalt tellimuse tühistamiseks ette teatamata, kui Ostja ei maksa kauba eest 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
3.3. Müüjal on muud käesolevates reeglites, privaatsuspoliitikas, muudes www.sidonas.lt dokumentides ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

4. Müüja kohustused:
4.1. Luua Ostjale sobivad tingimused e-poe teenuste kasutamiseks, tagamaks, et e-poe kasutamine oleks lihtne, arusaadav ja et Tellimuse täitmisel ei tekiks häireid.
4.2. Täida Ostja tellimused käesolevates reeglites kehtestatud korras ja vajadusel suhelda Ostjaga, et tagada Tellimuse nõuetekohane täitmine ja kaupade ohutu kohaletoimetamine.
4.3. Austa ostja privaatsust, töötle ostja isikuandmeid ainult käesolevates reeglites, privaatsuspoliitikas ning Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.
4.4. Reeglites sätestatud tingimustel kohustub Müüja tarnima Ostja tellitud kaubad ja võtma vastu Ostja tagastatud kauba.
4.5. Juhul kui Müüjal ei õnnestu oluliste asjaolude tõttu Ostjale tellitud kaupa tarnida, võib Müüja talle pakkuda sarnaseid või analoogseid kaupu, teatades sellest Ostja poolt antud kontaktandmetel (telefoni, tekstisõnumi või e-posti teel) ). Kui Ostja ei nõustu Kauba asendamist sarnase kaubaga, kohustub Müüja Ostja makstud raha tagastama 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, kui on tehtud ettemakse, ja tühistama tellimuse.
4.6. Müüja kohustub täitma muid Leedu Vabariigi reeglite ja õigusaktidega Müüjale pandud kohustusi.

IV. KAUPADE JA ARVELDAMISE HINNAD
1. Kõikide www.sidonas.lt kaupade hinnad on märgitud eurodes, sealhulgas õigusaktide kohaselt sel ajal kehtinud käibemaksu summa ja muud maksud, kui neid on.
2. Ostja võib tellitud kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:
- elektroonilise panganduse kasutamine;
- pangaülekandega Müüja määratud pangakontole;
- kättetoimetamise ajal sularahas või pangakaardiga (ainult juhul, kui valitakse kulleriga kohaletoimetamine);
Maksevõimaluste valik võib olla piiratud, nii et antud tellimusele rakendatavate makseviiside lõplik loend on toodud selle tellimuse kõrval.
3. Kui Ostja ei maksa 1 tunni jooksul alates ostukorvi moodustamisest, tasutakse ostukorv automaatselt ja ostja valitud kaubad eemaldatakse sellest, mis tähendab, et tellimust ei esitata ja ostu-müügileping Müüjaga sõlmitud.
4. Reeglite kinnitamisega nõustub ostja, et ostudokumendid - käibemaksuarved, mis on ühtlasi kauba suhtes kehtivad garantiidokumendid, võidakse talle füüsiliselt esitada koos kaubaga või elektrooniliselt ostja määratud e-posti aadressile. tellimisvorm kohe pärast tellimuse täitmist.
5. Kauba hind võib muutuda pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete (järelevalve laadi) vigade parandamise ja muude objektiivsete oluliste põhjuste tõttu. väljaspool Müüja kontrolli. Kui Ostja ei soostu kaupu uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teavitades sellest Müüjat 2 (kahe) tööpäeva jooksul e-posti aadressil pagalba@sidonas.lt. Sellisel juhul tellimus tühistatakse ja kogu Ostja poolt makstud raha tagastatakse.

V. KAUPADE TARNIMINE
1. Ostjal on õigus valida üks järgmistest ostetud kauba kohaletoimetamise viisidest:

a) Järeletulemine Omniva iseteenindusterminalis (hind 2,20 eurot, kuid kohaletoimetamine on tasuta alates 29,99 eurot);
b) Järeletulemine iseteenindusterminalist LP Express (hind 1,99 eurot, kuid kohaletoimetamine on tasuta alates 29,99 eurot);
c) kohaletoimetamine LP Expressi kaudu lähimasse postkontorisse (hind 2,50 EUR, kuid kohaletoimetamine on tasuta alates 29,99 EUR);
e) kohaletoimetamine LP Expressiga määratud aadressile (hind 2,50 eurot, kuid kohaletoimetamine on tasuta alates 29,99 eurot).
Kauba kohaletoimetamist Kura salale ei toimu.
2. Kui ostja valib tellimuse esitamise ajal kojuteenuse (kullerteenuse):
2.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.
2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue juhiloa näidis). Kui Ostja ei aktsepteeri kaupa ise, kuigi kaup tarnitakse Ostja määratud aadressile, on Müüjal õigus kaup üle anda teisele isikule Ostja määratud aadressil ja Ostjal pole õigust esitada müüjale pretensioone kauba tarnimise kohta valele isikule.
3. Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal Kauba kohaletoimetamise Omnivale või LP EXPRESSi iseteenindusterminali:
3.1. Nendest punktidest saab järele tulla alla 30 kg kaaluvatele kaupadele. Üle 30 kg raskemaid kaupu iseteenindusterminalidesse ei tarnita.
3.2. Saadetised tuleb kindlaksmääratud kogumispunktidest järele tuua maksimaalselt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale e-posti teel teatanud, et kaubale saab järele tulla. Selle tähtaja määrab konkreetse kogumispunkti haldav ettevõte, seega võib see tähtaeg olla siin täpsustatud lühem / pikem.
4. Kaupade kirjelduses toodud tarnetingimused on esialgsed. Kohaletoimetamise tähtajad ei kehti juhtudel, kui vajalikke kaupu pole Müüja laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest.
5. Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ning leppima kokku kauba kohaletoimetamise tingimused ja muud tingimused. Kui Müüja ei tarnita kaupa kauba tellimuses määratud tähtaja jooksul ja Pooled ei lepi kokku kauba kohaletoimetamise täiendavas tähtajas, võib Ostja ostu-müügilepingust taganeda. Sellisel juhul kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud raha Ostjale hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.
6. Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos kulleriga kontrollima saadetise ja kauba (de) seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast seda, kui ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et kaup on tarnitud korras, kahjustusteta. Märgates, et tarnitud kauba pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup (kaubad) on kahjustatud ja / või kaup (ed) on vales konfiguratsioonis, peab ostja selle märkima kauba üleandmise-vastuvõtmise dokument ning kulleri juuresolekul koostada vabas vormis aruanne saadetise ja / või kauba kahjustumise / nõuetele mittevastavuse kohta. Kui Ostja seda ei tee, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustumise eest, kui sellise kahju põhjuseks ei ole tehaseviga ja kauba täielikkuse lahknevused ainult juhul, kui neid erinevusi on võimalik tuvastada välise ostu käigus. ülevaatus.
7. Kauba juhusliku kaotamise või kahjustumise oht läheb Ostjale üle alates kauba Ostjale üleandmise hetkest.
8. Kui Ostja ei võta kaupa määratud tähtaja jooksul kätte või jätab selle Ostjale tarnimata ning Ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, võtavad esindajad Ostjaga ühendust muu tarneaja ja / või -viisi osas. Kaubad. Kui Ostja kauba ikkagi kätte ei saa või jätab selle kättetoimetamata, tagastatakse sellised kaubad Müüjale, tellimus tühistatakse ja Ostjale tagastatakse kauba eest makstud raha, millest on lahutatud Müüjale pangaülekannete eest kohaldatavad pangakulud ja kauba kohaletoimetamise tasu, kui see on kohaldatav.
9. Tarnekulud e-poes poolt ei sisaldu näidatud hinnas, need märgitakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

VI. KAUPADE TAGASTAMINE
1. Kauba tagastamisel kohaldatakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku ja jaekaubanduseeskirja sätteid.
2. Kauba (te) tagastamiseks tuleb ostjal täita SIIN allalaadimiseks saadaval olev kauba tagastamise vorm. Täidetud ja allkirjastatud vorm tuleb saata koos tagastatud kaubaga Müüjale.

3. Kauba võib tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates selle kohaletoimetamise kuupäevast.
4. Puudusega kauba tagastamise korral kohustub Müüja defektse kauba vastu võtma ja Müüja nõusolekul selle asendama sarnase, sobiva kaubaga. Kui Ostja vaidlustab puudusega kauba asendamise kvaliteetse kaubaga, tagastab Müüja defektse kauba eest tasutud raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. Juhul, kui selgub, et Müüjal pole sarnast kaupa, tagastatakse makstud raha hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul.
5. Tagastatav kaup peab olema täielik. Tagastatava kauba suhtes kehtivad järgmised nõuded: ese ei ole kahjustatud ega välimuselt oluliselt muutunud ega ole kasutatud - kõigil tagastatud asjadel peavad olema autentsed sildid, kaitsekotid ja originaalpakend.
6. Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja pakkima kauba nõuetekohaselt, et see saatmise ajal ei kahjustaks. Müüjal, kellelt Ostja kauba ostis, on õigus puudustega tagastatud kauba eest raha mitte tagastada. Müüja ei vastuta pakendite eest, mille Ostja on valesti pakendatud vale aadressiga, samuti kui pakid olid Müüjale tagastamise ajal kadunud või rikutud.
7. Kui Ostja on ostnud e-poest kaubakomplekti, peab ta müüjale tagastama kogu kaubakomplekti, st Ostja võib kaupade tagastamise õigust kasutada ainult kõigi pakendis olevate kaupade osas. . Juhul kui vähemalt üks komplektis olevatest kaupadest ei vasta käesoleva peatüki punktis 4 sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda kogu tagastatud kaubakomplekti vastuvõtmisest.
8. Kaup tuleb Müüjale tagastada aadressil, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale esitatud arvel.
9. Kui Ostja on otsustanud ostetud kauba tagastada ja kasutanud käesolevas paragrahvis sätestatud õigusi, tagastatakse raha talle 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on üle andnud ostetud sobiva kvaliteediga kauba. Ostjale ja kui Ostja ei tagasta kaupu Müüjale, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega kauba Müüjale tagastamise päevast.
10. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole.
11. Kui Ostjale on tarnitud vale kaup, peab Ostja sellest viivitamata, kuid hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, teavitama Müüjat e-posti teel pagalba@sidonas.lt. Müüja kohustub sellistele kaupadele oma kulul järele tulema ja asendama need sobiva kaubaga. Juhul, kui Müüjal pole tellitud kaupa, tagastab ta Ostjale kauba eest makstud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on tagastatava kvaliteediga kauba kätte saanud, st Ostja on lepingust taganenud, ja kui Ostja ei tagasta Kauba Müüjale, siis on sätestatud tähtaeg sest selles punktis arvestatakse kauba müüjale tagastamise kuupäevast.
12. Sobiva kvaliteediga kaupade vahetamise ja tagastamise reeglid
12.1. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba temale üleandmise päevast asendada ostetud kaubad sarnaste erineva mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või täielikkusega kaupadega. Kui kauba vahetamisel on hinnavahe, peab Ostja müüjale tasuma vastavalt ümberarvutatud hindadele. Ostja teade soovist kasutada käesolevas Reeglite punktis sätestatud õigust nimetatud tagastatud kaubaga saadetakse e-posti teel pagalba@sidonas.lt.
12.2. Kui ostjale ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värv, mudel või terviklikkus, asendatakse ja tagastatakse kaup vastavalt jaekaubanduseeskirjadele, mis on heaks kiidetud Leedu Vabariigi valitsuse 22. juulil 2014 otsusega nr 738 Paragrahvis 1 nimetatud ajavahemiku jooksul Reeglite punktis 12.1 on Ostjal õigus asendada ja tagastada kõik kaubad, mis ei kuulu nimetatud õigusaktis toodud nimekirja, st:
1) tubakas ja tubakatooted
2) parfümeeria-, kosmeetika- ja tualetitarbed
3) foto- ja kinokaubad
4) trükitud raamatud, reproduktsioonid ja muud trükitööstuse kaubad
5) kangad
6) vaipkatted, välja arvatud vaibad
7) kootud meeste, poiste, naiste või tüdrukute aluspesu
8) beebiriided
9) sukkpüksid, sokid, sukad ja muud sarnased tooted
10) õmmeldud meeste, poiste, naiste või tüdrukute aluspesu, öösärgid, pidžaamad jms tooted;
11) rinnahoidjad, vestid, korsetid jms tooted
12) pärlid, vääriskivid, väärismetallid ja tooted nendest, välja arvatud juveeltoodete imitatsioonid
13) masinad ja mehaanilised seadmed